Eco Driving

Trafikskolan utbildar även sina elever miljökörning,(ECO Driving)och rätt körteknik. EcoDriving är en utbildning som lär dig köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som du värnar om miljön.

Eco Driving för buss och lastbil

Vi har två olika utbildningspaket , EcoDriving(personbil) och heavy EcoDriving(buss/ lastbil). I utbildningen tar man upp och går igenom körsätt, teknik, trafik och miljön.

EcoDriving vänder sig även till företag, kommuner och organisationer som vill utbilda sin personal i sparsam körning.