Introduktionsutbildning (Handledarkurs)

Introduktionsutbildning omfattar 3 pass a` 60 minuter, totalt 180 minuter lektionstid
exklusive raster. Målet för utbildningen är att handledare och elev ska få information om
och känna till:

• Körkortsutbildningens mål och regler.
• Planera och strukturera mängdträningen.
• Trafiksäkerhetens och miljöns viktiga faktorer.

Den kostar 450 kr i 3 timmars lång utbildning, gäller i 5 år.

Intresserad av Introduktionsutbildning?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Jag godkänner att Motor Trafikskola behandlar mina personuppgifter
OK